Ένας λαός ο οποίος παραδίδεται στους εχθρούς του χωρίς αντίσταση, χωρίς πόλεμο, χωρίς μια τουφεκιά, καταντάει να είναι ζητιάνος της ελευθερίας του... και είναι το μόνο που του αξίζει!


«…Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες, αφ’ ενός για να συντηρείται με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος, και αφ’ ετέρου για να είναι απασχολημένοι...οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά…» .. (Αριστοτέλης)

.

.

Jun 28, 2010

Πλαστογραφημένο παρελθόν, ψεύτικο παρόν, νεκρό μέλλον.

Την διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού ισχυρίζεται οτι θέτει ως βάση της επίσημης ιδεολογίας του το Ρωμαίικο Κρατίδιο απο της συστάσεως του έως σήμερα. Και θέλει την ιστορία της ελλάδος να αρχίζει περίπου απο τους <<Αρχαϊκούς Χρόνους>> (οι λαμπροί πανάρχαιοι Ελληνικοί πολιτισμοί της Αιγαιακής, της Μινωϊκής και της Μυκηναϊκής περιόδου, που λεπτομερώς περιγράφονται απο τον Όμηρο και επαληθεύονται απο την αρχαιολογία και οι ακόμη παλαιότεροι, προκατακλυσμιαίοι, της <<Θεογονίας>> παρασιωπώνται η αποκλείονται ακόμη ως <<προελληνικοί>> και να συνεχίζεται αδιάκοπα, π.χ. και στο βυζάντιο (ακόμη κι αν σ' αυτό, πλήν της γλώσσας, τα πολιτικά και ιδεολογικά του στοιχείαμέχρι λίγο πρίν της Αλώσεως ήταν κατα το πλείστον όχι απλώς ξένα πρός κάθε Ελληνικό, αλλά και αποδεδειγμένα έπαιξαν τον ρόλο του ιστορικού εξολοθρευτή και <<διακόπτη>> της τυπικής Ελληνικής συνέχειας). Δεν χρειάζεται εδώ ανάλυση, για να γίνη αντιληπτό ποίους συνέφερε και συμφέρει μια τέτοια αντιιστορική σύλληψη της διαχρονικής ενότητας του Ελληνισμού στο Ρωμαίικο κρατίδιο ---- οι νοούντες νοείτωσαν.

Βεβαίως υπάρχει η διαχρονική δια μέσου των χιλιετιών ενότης του Ελληνισμού, και η Ελλάς παραμένει πράγματι η μεγαλύτερη και μακροβιώτερη, αν όχι η μοναδική, ιστορική <<σταθερά>> στην συνειδητή χωή της ανθρωπότητας. Αλλά η ιστορική υπόσταση της <<σταθεράς>> αυτής δεν έχει την πλαστογραφημένη πορεία και την παραποιημένη μορφή που της δίνει η Ρωμαίικη επίσημη ιδεολογία.
Η συντριπτική απόδειξη οτι υφίσταται συνεχώς και αδιαλείπτως <<Ελλας>> ως ζώσα, υπαρκτή και ανεξάλειπτη πραγματικότης, ακόμη και μετά την τυπική της έκλειψη εδώ και δύο χιλιετίες, είναι το γεγονός οτι έκτοτε η Ελλάς ως πρότυπο, ως τρόπος ατιξήψεωςτης ζωής και του κόσμου και ως παγκόσμιο πολιτιστικό μέγεθος μειώνεται, βάλλεται, πλήτεται,αποσιωπάται, διαστρεβλώνεται, καταπατείται, συκοφαντείται και ούτως ειπείν <<πολιορκείται>>πανταχόθεν με επιμονή, με μίσος, με δόλια μέσα συνεχώς και αδιαλείπτως εως και σήμερα.

Σήμερα η Ελληνική γλώσσα (η μητέρα των γλωσσών αλλά και η πρώτιστη προϋπόθεση επιβιώσεως της Ελλάδος) είναι η μόνη γλώσσα της γής που πλήττεται με όλα τα μέσα, ακόμη και με "νομικά" η Έλληνική Ιστορία είναι το μονο τμήμα της παγκόσμιας Ιστορίας (το μέγιστο και συμαντικώτατο) που χρονικά συρρικνώνεται, αποκρύβεται, αγνοείται, υποτιμάται, υποβαθμίζεται, και διαστρεβλώνεται, ο νεότερος ΕΛΛΗΝ είναι ο μόνος άνθρωπος επι της γής που ιδεολογικά πιέζεται και <<πλάθεται>> έτσι, ώστε να αγνοή εντελώς ποιός ήταν και ποιός είναι, μολονότι ανήκει στό αρχαιότερο και ιστορικότερο έθνος της γής.

Η επίσημη ιδεολογία του Ρωμαίικου κρατιδίου ως ψευδής έχτισε ένα ψευδές οικοδόμημα (το σύγχρονο θλιβερό κατασκεύασμα που ζούμε) και ως αντιιστορική δεν εγγυάται ούτε γεννά <<ιστορία>>(= ιστορική επιβίωση του Ελληνισμού) Οι τριγμοί ακούονται ακόμη και απο τους ώτα μη έχοντας, και η προοπτική για το μέλλον είναι περίπου βεβαιότης για επερχόμενο ιστορικό θάνατο.

Είναι ζήτημα ζωής η θανάτου να δούμε κατάματα το ΑΛΗΘΙΝΟ παρελθόν. Είναι ο μόνος τρόπος να ξαναβρούμε τον χαμένο σήμερα εαυτό μας. Και είναι η μόνη δυνατότης για να επιζήσουμε στο μέλλον.

Δ.Ι.ΛΑΜΠΡΟΥ